HSO – Höganäs
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Höganäs

OBS ny plats! Alla medlemmar välkomnas
till
HSO – Höganäs Årsmöte
Onsdagen den 16 juni 2021, kl. 17.00
Hamnkrogen i Höganäs, andra våningen, Småbåtshamnen 26.
***
Årsmötesförhandlingar hålles för år 2019 samt 2020
****
Motioner kan lämnas senast den 2 juni
Handlingar till de båda årsmötena finns att tillgå fr. om 11 juni,
hos Barbara Struglics Bogs tel. 070-752 11 04
*****
Varje medlemsförening ombeds anmäla ett ombud,
som äger rösträtt, vid omröstningen!

(styrelseledamot i HSO äger ej rösträtt, endast yttranderätt)
(ersättare i HSO äger dock rösträtt)

******
Vi bjuder på en lättare måltid samt kaffe och kaka!

********
Anmälan måste göras till Anki Nilsson:
gunanki9@hotmail.com
mobil: 0702-98 55 77
senast fredagen den 11 juni

Avsägelser anmäls till styrelsen som fungerat som valberedning,
Ordförande Ing-Marie Nyman, mobil: 0730 -52 38 82
ingmarienyman@yahoo.se

På årsmötet kommer det att finnas handsprit och munskydd.
Vi håller ett covidsäkert möte! Mobiltelefoner måste stängas av under mötet!
Kom doftfri och utan djurepitel!
Styrelsen