KFR möte
Kommunala Funktionshinderrådet tillhör organisatoriskt Kommunstyrelsen sedan 2013.
I rådet representeras kommunen av representant från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsförvaltningen, Socialförvaltningen samt av förste vice ordförande i Kommunstyrelsen, som också innehar uppdraget som KFR:s ordförande.
 I rådet ingår även kommunens ombud för personer med funktionsnedsättning och som också ansvarar för sekreterarrollen i KFR. Handikapporganisationens representation består av fem ordinarie ledamöter, tre ersättare och fyra adjungerande ledamöter till varje rådsmöte.

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE MED KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET