Möte i Tivolihuset

Handikappdagen 2012

Rolf frågar om PO  i kommunfullmäktige

Julfest i Kabyssen

Vår historia

Vi hade vår lokal i Folkparken Höganäs! Varje medlemsförening hade nyckel och eget utrymme för föreningens dokumentation och annat!
HSO styrelse anordnade en kurs för medverkan i komunens handikappråd!
Handikappombud begärdes av deltagarna i rådet och det gav resultat!

Rådet fick 14 ledamöter utsedda av HSO styrelse!Förmöten ordnades och deltagarna i handikapprådet kom väl förberedda till det ordinarie KFR! När frågor ställdes i rådet var enigheten god bland HSO delegaterna varför framgång för de handikappades önskningar uppnåddes! Till exempel vi fick ett handikapp ombud år 2008 som finansierades av kommunen! Svårigheter med att KFR blev ohanterligt för kommunen gjorde att man ville dra ner deltagarantalet i rådet till 5 ordinarie och 4 suppleanter!
Motståndet mot detta gav att kommunen kom med förslag att det skulle finnas möjlighet med 4 adjungerade ledamöter! Beslutet blev alltså att 13 ledamöter från HSO kan närvara vid KFR mötena! Ledamöter utses vid förmötena i tanke att ärenden som kommer upp på nästa KFR skall representeras av en berörd medlem!
Vi har fått en lokal Kabyssen som delvis finansieras av kommunen!Vi Kämpar med att kommunen ska inse att det behövs ett Personligt Ombud för dem som är i behov av detta!

Handikappdagen 2017
Assistans är frihet!  Rädda LSS.  Manifestation på internationella funktionshinderdagen 3 december 2017 – Sundstorget, Helsingborg
Bengt Silfverstrand

Bengt Lindqvist, en av förgrundsgestalterna inom funktionshinderrörelsen avled den 3 december 2016 – på Internationella funktionshinderdagen.  Det var Bengt Lindqvist i sin egenskap av biträdande socialminister som lade fram det epokgörande lagförslag som hans efterträdare på posten Bengt Westerberg sedan omsatte till regeringsbeslut.  
Att ha personlig assistans handlar inte om att bli omhändertagen.  Det handlar om rätten att vara människa – att ha ett liv som andra.  DHR:s perspektiv är att LSS och den personliga assistansen framförallt är en rättighetslag.  Utan kompromisser.
Personlig assistans är helt nödvändig för att många ska få sina grundläggande behov i livet tillgodosedda, som kläder på kroppen och mat i magen.
Men inte bara det – personlig assistans handlar om rättigheter som ger möjligheter.  Möjlighet att röra sig fritt när och var man vill. Möjligheten att följa med sin älskade hem på natten.  Möjligheten att hänga med på After Work efter jobbet.  Möjligheten att hämta barn på förskolan och äta hämtpizza tillsammans.  Möjligheten att få vara människa.

Nu hotas denna rättighetsreform genom några juridiska domar.  Många har fått sin assistans beskuren eller helt indragen.  Det betyder att ett tungt ansvar inte sällan läggs på föräldrar och anhöriga samtidigt som kommunerna i många fall får ta över kostnadsansvaret.  Man kan prata pengar, budgetar och bedömningskriterier för personlig assistans till tidens ände när det egentligen handlar om en enda sak.  Alla människors lika värde.  Fusk med assistenspengar ska givetvis stävjas, men människor med behov av personlig assistans får inte reduceras till en påse pengar.  LSS och den personliga assistansen är en oerhört viktig frihets- och självständighetsreform.  Den är central i välfärdsstaten och får inte förfuskas.  Därför kräver vi i funktionshinderrörelsen samfällt idag.  Rör inte min vän och kompis, den personlige assistenten.  Se till att återge reformen det innehåll och den värdighet som reformens pionjärer Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg avsåg och som gett så många människor med funktionsnedsättning ett värdigt liv.