Kommunens upphandling för ett nytt ombud Blev Anna Pilkvist! Här hittar du dokumenten på kommunens hemsida:
https://tendsign.com/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afxsmruwna&ReturnURL=../public/list_public_publications.aspx?OrganizationID=100007258&FromPublic=true

 

a myndigheters tjänstemän.