HSO Höganäs är en paraplyorganisation för 15 stycken föreningar inom funktionshinder området!
Vi representerar alltså dessa inför kommunen!

Till våra medlemsföreningar i HSO-Höganäs och deras medlemmar.


I den situation som råder nu i vårt samhälle med corona-pandemin och vad det innebär för oss alla med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten framfört, är jag mycket tacksam för allt gott arbete ni gör för alla med funktionsvariationer. Det betyder mycket.


Jag vill också sända en hälsning till er alla med en önskan om att ni får en riktigt skön sommar. Var rädda om er och varandra.


Många Hjärtevarma Hälsningar


Ing-Marie Nyman (ordf. i HSO-Höganäs)

Kära styrelsemedlemmar i HSO – Höganäs.


Här kommer ännu ett brev från er ordförande. Hoppas att allt är bra med er. Med mig går det fortsatt framåt med rehabiliteringen. Var dock med om en trafikolycka i onsdags. Det gick dock bra, har lite ont i nacke och bröstrygg men det är muskulärt.
På grund av de fortsatta rekommendationerna från folkhälsomyndigheten, i denna svåra tid med covid influensan, och att vi ska vara rädda om varandra och om dem i riskgrupperna, samt att jag varit i kontakt med er, meddelar jag härmed att vårt styrelsemöte den 10/6 är inställt.
Förhoppningsvis kan vi ha vårt augustistyrelsemöte den 19/8. Vi ställer i alla fall in oss på det. Kallelse kommer då att sändas ut. Kanske vi även kan ha vårt årsmöte i september. (Håller tummarna.)
Är det något ni vill ta upp på nästa styrelsemöte skriv gärna upp det redan nu och skicka till mig så att jag kan ta med det på dagordningen.
Ni får även höra av er till mig om det är något ni undrar eller vill informera om.
Jag har även lite information till er.
När det gäller föredragseventet med Torbjörn Svensson på Tivolihuset så är det flyttat till måndagen den 21/9 kl. 18.00. Jag har träffat Anna för att planera mer och hon kom upp med ett förslag att, om Torbjörn kunde, ha två föredrag med honom samma dag. Detta för att så många som möjligt ska kunna höra på honom. ( 50 personers regeln). Jag har skickat ett mail till Torbjörn med en förfrågan om han kan ställa upp på det. Har fått svar från honom att det gör han gärna. Den enda merkostnad som tillkommer är kostnaden för tolkarna. Istället för 7500kr + moms blir kostnaden 9800kr + moms. Biljetter kommer att säljas på Biblioteket med början den 10/8. (om situationen tillåter) Biljetterna kommer att kosta 80kr för vuxna samt 40kr för ungdomar upp till 18år. Affischer och annonsering kommer snart att ske. Jag kommer att ha ett avstämningsmöte med Anna och Emma den 12/6. Mer information kommer så fort allt är förberett och klart.
Jag kan även meddela att skrivelsen om PO är inlämnad till Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Dock tror jag att vi inte kan vänta något svar på den förrän till hösten på grund av den situation som nu råder.
Då vi inte ska ha något styrelsemöte har Anna skickat en månadsrapport till mig. Hon informerar som följer:
Hon meddelar att projektet ” Tillgänglig fritid” har dragits igång. De har börjat med att undersöka hur barn, ungdom och unga vuxna upplever sin fritid idag genom en enkätundersökning. Har också börjat att kartlägga hur utbudet ser ut idag genom kontakter med föreningslivet, barn – och ungdomshabiliteringen fritid på Region Skåne, Parasport Skåne och enskilda som är engagerade i olika aktiviteter. Ni kan följa projektet på denna sida: https://www.hoganas.se/invanare/upplev/folkhalsoprojekt/tillganglig-fritid/
Kommunens Plan för tillgänglighet och delaktighet ska uppdateras för perioden 2021-2025. Arbetet med detta har påbörjats och Anna har träffats med representanter från de olika förvaltningarna och bolagen för att se över vilka delar som behöver uppdateras. Planeringen är att ett första utkast till den nya planen ska vara klart i början efter sommaren för att kunna tas upp i samråd med er som representanter för funktionshinderorganisationerna.
Anna talar också om att hon och jag (Ing-Marie) träffats och planerat för den samarrangerade föreläsningen med Torbjörn Svensson den 21/9 och att information kommer inom kort börja rulla ut till allmänheten.


Till sist vill jag önska er alla en riktigt trevlig nationaldag, Midsommarhelg och sommar. Hoppas att ni alla håller er friska. Förhoppningsvis blir situationen bättre till hösten.


Många kramar från Ing-Marie